';
McMICHAEL FURNITURE

McMichael ภูมิใจเสนอคอลเล็คชั่นสำหรับบ้านหรูหราที่มีผสมความเป็น (traditional)
กับสไตล์ที่มีความตามสมัย เชิญมาดูคอลเล็กชั่นของเราได้ทีโชว์รูมต่างๆทั่วประเทศไทย

CLASSIC STYLE
CLASSY LIVING
เฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็น HOME เป็นการแสดงออกถึงลักษณะและความเป็นตัวตนของคุณ นั่นคือการลงทุนเพื่อความสุขและความสุข

Even the best wood occasionally requires tender, loving care.

MCMICHAEL FURNITURE

เฟอร์นิเจอร์ในบ้านคุณเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงสไตล์ส่วนตัวของคุณและครอบครัวของคุณ ทาง McMichael
มั่นใจว่าสินค้าของเราจะ age with grace ให้ลูกๆและหลานๆของคุณ